Zonder sponsors géén Sportgala! Zo simpel kan het worden gesteld.
Daarom is het reuze belangrijk dat het Sportgala financieel ondersteund wordt. Hiertoe zijn er diverse mogelijkheden. Neem hiervoor contact op met dhr. XXXX:
Tel: 0162-XXXXXXX
e-mail: info@sportgalaoosterhout.nl