Het sportgala en de huldiging van sportkampioenen zijn van groot belang voor de sportbevordering in Oosterhout, aldus het college van burgemeester en wethouders. Het waarderen van sportprestaties heeft een stimulerende werking op sporters.

Sporters die gaan voor de top zijn doorgaans het hele jaar bezig om de echte top te bereiken danwel in de top te blijven. Daar wordt door de ‘buitenwereld’ vaak niet bij stilgestaan en naar verloop van tijd wordt de top als vanzelfsprekend beschouwd. Het sportgala wil hier wel voor stil blijven staan en als blijk van waardering wordt daarom voor deze toppers een gala-avond georganiseerd.

Tijdens het gala worden een zestal prijzen uitgereikt:

  • Oosterhoutse sportvrouw van het jaar
  • Oosterhoutse sportman van het jaar
  • Oosterhoutse sportploeg van het jaar
  • Talent van het jaar
  • Sportstimuleringsprijs
    De Sportstimuleringprijs is een prijs voor iemand of een organisatie die een bijdrage levert of heeft geleverd aan de sportstimulering in Oosterhout.
  • Algemene sportprijs van de gemeente Oosterhout
    De algemene sportprijs van de gemeente Oosterhout is bedoeld voor een Oosterhouter die op bijzondere wijze als vrijwilliger binnen de zijn/haar vereniging in het voorgaande jaar heeft gefunctioneerd.