Individuele sportprijzen:

 • De sporter dient lid te zijn van een sportvereniging die een sport bedrijft die aangesloten is bij een landelijke sportbond.
 • De sporter dient woonachtig te zijn in de gemeente Oosterhout. Leden van een
  sportvereniging die in de gemeente Oosterhout is gevestigd maar niet in Oosterhout wonen, maar vanwege studie, detachering of anderszins, voor de duur van hun studie/detachering/anderszins staan ingeschreven in het persoonsregister van een andere gemeente, kunnen ook worden aangemeld.
 • De prestatie, waarbij de nadruk wordt gelegd op een behaald kampioenschap, bij de senioren moet zijn behaald op ten minste het hoogste niveau waarop de betreffende sportvereniging haar sport beoefent.
 • De prestatie, waarbij de nadruk wordt gelegd op een behaald kampioenschap, bij de junioren moet op tenminste provinciaal/gewestelijk niveau zijn behaald in ten minste de hoogst bereikbare klasse van een leeftijdscategorie.
 • De prestatie van de sporter dient uitstraling te hebben voor de gemeente Oosterhout.

Sportploeg:

 • De sportploeg dient deel uit te maken van een Oosterhoutse sportvereniging die een sport bedrijft die aangesloten is bij een landelijke sportbond.
 • De prestatie, waarbij de nadruk wordt gelegd op een behaald kampioenschap, dient op tenminste provinciaal/gewestelijk niveau te zijn behaald.
 • Per vereniging kan er: 1 damesteam 1 meisjesteam 1 herenteam 1 jongensteam en 1 gemengd team aangemeld worden.

Algemene sportprijs gemeente:

De prijs is bedoeld voor Oosterhouters die op bijzondere wijze een bijdrage leveren/hebben geleverd aan de sportstimulering in Oosterhout. Dat hoeft niet persé iemand uit eigen vereniging te zijn. Denk in dit kader ook eens aan een vrijwilliger die bij wijze van spreken altijd aanspreekbaar is voor de vereniging en daarmee een bijzonder waardevolle bijdrage levert aan de sport in het algemeen en de
vereniging in het bijzonder. Voor deze prijs kunnen zowel individuen als een team (vrijwilligersploeg) worden aangemeld. De bij deze prijs behorende geldprijs dient, indien een team (vrijwilligersploeg) als winnaar wordt gekozen, in zijn geheel te worden besteed aan activiteiten binnen de vereniging of een door de vrijwilligersploeg aan te wijzen goed doel.

Algemeen:

 • In bijzondere gevallen kan de nominatiecommissie het college van burgemeester en
  wethouders adviseren van deze criteria af te wijken.
 • Bij het gerealiseerd hebben van een uitzonderlijke prestatie, dit ter beoordeling van de Nominatiecommissie, kan deze het college van burgemeester en wethouders
  adviseren/voorstellen om van deze criteria af te wijken.
 • Het gehele winnende team, dus ook de niet in Oosterhout woonachtige teamleden, wordt uitgenodigd voor de huldiging.
 • Per categorie van de te kiezen sportkampioenen (sportvrouw, sportman, talent en
  sportploeg) en voor de algemene sportprijs van de gemeente Oosterhout, dienen tenminste twee aanmeldingen te zijn ingediend om tot uitreiking van de betreffende prijs over te kunnen gaan.