Sportgala in Theater de Bussel

Maandag 21 maart 2016 vindt in het Theater de Bussel het jaarlijkse Sportgala plaats. Tijdens dit gala worden de Oosterhoutse sportvrouw, sportman, sportploeg en de winnaar van de algemene sportprijs van 2015 bekend gemaakt en op passende wijze gehuldigd. Tot uiterlijk  2 januari 2016 kunnen kandidaten worden voorgedragen. (Nominatieformulieren welke na 1 januari 2016 worden ontvangen zullen niet in behandeling worden genomen).
Deze uitnodiging geldt met name voor verenigingen die geen schrijven hebben ontvangen van de gemeente Oosterhout en voor sporters die wel in Oosterhout wonen, maar lid zijn van een vereniging buiten Oosterhout.

Sportprijzen
Een door het college van burgemeester en wethouders benoemde nominatiecommissie doet de voorselectie en draagt de kandidaten voor de sportprijzen aan het college voor. Tijdens het Sportgala worden een viertal prijzen uitgereikt: de Oosterhoutse sportvrouw van het jaar, de Oosterhoutse sportman van het jaar, het Oosterhoutse sportploeg van het jaar en de algemene sportprijs van de gemeente Oosterhout. De algemene sportprijs is bedoeld voor een Oosterhouter die op bijzondere wijze een bijdrage levert of heeft geleverd aan de sportstimulering in Oosterhout.

Selectiecriteria
Door de nominatiecommissie worden verschillende selectiecriteria gehanteerd voor individuele- en teamkampioenen.

Selectiecriteria individuele kampioenen:

  • Kandidaten dienen lid te zijn van een sportvereniging die via een sportbond is aangesloten bij de Nederlandse sportfederatie.
  • Kandidaten dienen woonachtig te zijn in de gemeente Oosterhout.
  • Het kampioenschap bij de senioren moet zijn behaald op ten minste het hoogste niveau waarop de betreffende sportvereniging haar sport beoefent.
  • Het kampioenschap bij de junioren moet op provinciaal/gewestelijk niveau zijn behaald in ten minste de hoogst bereikbare klasse van een leeftijdscategorie
  • De prestatie van de genomineerden dient uitstraling te hebben voor de gemeente Oosterhout.

Selectiecriteria teamkampioenen:

  • Het team dient deel uit te maken van een Oosterhoutse sportvereniging die via een sportbond is aangesloten bij de Nederlandse sportfederatie.
  • Het kampioenschap dient op ten minste provinciaal/gewestelijk niveau te zijn behaald.
  • Per vereniging kan er 1 damesteam, 1 meisjesteam, 1 herenteam, 1 jongensteam en 1 gemengd team genomineerd worden.

Kandidaten nomineren
Tot uiterlijk 1 januari 2016 kunnen kandidaten kenbaar worden gemaakt middels:

  • opvragen van een digitaal in te vullen nominatieformulier via het e-mail adres: nominatiecommissie.oosterhout@kpnmail.nl
  • de voorkeur van de commissie gaat uit naar de hierboven genoemde mogelijkheid,  maar de opgave kan ook schriftelijk gebeuren.

Maar dan wel met gebruikmaking van het vastgestelde nominatieformulier 2015, dat verkrijgbaar is bij de secretaris van de nominatiecommissie.
Postadres: Nominatiecommissie sportprijzen gemeente Oosterhout, Lisztstraat 17, 4904 ME  Oosterhout.
De secretaris van de nominatiecommissie Hans Janssen is telefonisch bereikbaar voor eventuele vragen (0162) 427081 of GSM 06-21633728.